Đăng ký học: 0931 755 305

Tư vấn sản phẩm: 0939 083 690

Khóa Học Thanh Nhạc - Hát

Lý Thuyết Và Thực Hành Luyện Tập Thanh Nhạc

Bài viết được chia ra nhiều phần nhỏ, bài tập nghe  MP3 và các mẫu câu luyện thanh để các bạn tự luyện tập thanh nhạc. Tuy nhiên, việc các bạn tự luyện tập chắc chắn sẽ không hiệu quả bằng các bạn có huấn luyện viên hướng dẫn thanh nhạc cho bạn. Mời các bạn đam mê ca hát...

Chi tiết →
Khóa Học Thanh Nhạc – Luyện Thanh Tại TPHCM

KHÓA HỌC THANH NHẠC – LUYỆN THANH TẠI TPHCM - QUẬN 6 Đã bao lần bạn tự hỏi chính mình: Có quá già (quá trễ) để theo đuổi ước mơ năm nào? Có phải mình không có khiếu ca hát? Cuộc sống nhiều thứ phải lo lắm, sao lại phí thời gian cho đam mê vô ích này? Đâu là...

Chi tiết →
  • Đăng ký Dịch vụ/Sản phẩm
  • Đăng ký Khóa học

    Con số 2 + 9 ?

    image-cart