Đăng ký học: 0931 755 305

Tư vấn sản phẩm: 0939 083 690

Máy Đếm Nhịp - Metronome

  • Dưới 40 triệu
  • Từ 40 - 100 triệu
  • Từ 100 - 150 triệu
  • Từ 150 - 200 triệu
  • Dành cho người mới
  • Chuyên nghiệp
  • Biểu diễn
  • Chris Maene
  • Kawai
  • Kayserburg
  • Pearl River
  • Pleyel
  • Ritmüller
  • RitMuller
  • Taylor
  • Yamaha
Sắp xếp theo

Máy Đếm Nhịp Nikko – Xanh Biển

Giá :1,200,000

Máy Đếm Nhịp Nikko – Trắng sữa

Giá :1,200,000

Máy Đếm Nhịp Nikko – Hồng Phấn

Giá :1,200,000

Máy Đếm Nhịp Nikko – Màu Vàng Chanh

Giá :1,200,000

Metronome Nikko

Giá :1,200,000

image-cart